ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆದರೆ, ಏನಿಡಬಹುದು ಹೆಸರು..? If Mallika Sherawat opens a darshini ‘hot’el in Bengaluru, what name she would keep..?

Advertisements

5 thoughts on “ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆದರೆ, ಏನಿಡಬಹುದು ಹೆಸರು..? If Mallika Sherawat opens a darshini ‘hot’el in Bengaluru, what name she would keep..?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s