ಎಂ.ಜಿ ರೋಡು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವುದಾದರೆ…,

Advertisements

ದಿನವೂ ಕಚ್ಚಾಡುವ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರಿರುವ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕಾದ, ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಬೋರ್ಡು…