ಎಂ.ಜಿ ರೋಡು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವುದಾದರೆ…,

Advertisements

4 thoughts on “ಎಂ.ಜಿ ರೋಡು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವುದಾದರೆ…,

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s