ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್

ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸದೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸಿ.

http://www.haasya.wordpress.com/

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s