ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯವರು ಯಾಕೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ತಾ ಇದಾರೆ..?

Why BJP is going away from its TATVA and SIDDHANTAs
Why BJP is going away from its TATVA and SIDDHANTAs
Advertisements

ಬರಗೆಟ್ಟ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ದೇವು-ಖರ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು..?

pakshantari
pakshantari