ಬರಗೆಟ್ಟ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ದೇವು-ಖರ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು..?

pakshantari
pakshantari
Advertisements

6 thoughts on “ಬರಗೆಟ್ಟ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ದೇವು-ಖರ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು..?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s