ಹುಡುಗೀರು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೋವ್ ಇದ್ದಂಗೆ…ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ..???!!!

hudugeeru-semeenne-stove

Advertisements

hudugarendare yaaru..? Here is one definition.

besige-hudugaru