ಹುಡುಗೀರು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೋವ್ ಇದ್ದಂಗೆ…ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ..???!!!

hudugeeru-semeenne-stove

Advertisements

3 thoughts on “ಹುಡುಗೀರು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೋವ್ ಇದ್ದಂಗೆ…ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ..???!!!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s