ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್..!

hudugi-manassu-gellodu-election-gellodu

Advertisements

3 thoughts on “ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್..!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s