ಯಡ್ಡಿಯ ತಲೆ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ..????

yaddi tale tinnuvavarige enantaare

Advertisements