ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬರೋದಂದ್ರೆ… U might ve not thought like this..!

exam baredu barodu, valuation maadodu, re exam bariyodu

Advertisements