ರೂಪಸಿಯಾದ ಹುಡುಗಿಗೂ ಕಿಟಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು..?

roopasi hudugi mattu kitaki

Advertisements

ಪಂಚ್ ಲೈನ್ – ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮತ…??