ಪ್ರೀತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ…??

When love fails. ಪ್ರೀತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ

Advertisements

ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆದ್ದ್ ಪೆದ್ದಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ…

hudugaru hudugeera hatra peddu peddaagi

ತಂಗಳ ಸಾರೂ… ನೆನಪುಗಳೂ…. ಎತ್ತಣ ಸಂಬಂಧ..??!!

tangala saaru mattu nenapugalu