ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆ..

"Husband in Winter - With wife and with heater mypunchline.net, Ganesh Punchline, Punchline wordpress"

Advertisements

One thought on “ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆ..

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s