ಹುಡುಗರು ಒಂಥರಾ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ..!

"Boys are like dogs..! - Why? Jus go to Mypunchline.net "

Advertisements

3 thoughts on “ಹುಡುಗರು ಒಂಥರಾ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ..!

  1. ಹುಡುಗ್ರು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹುಡುಗ್ರು ಹಂದಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ…ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ boys are MCP ಅಂದ್ಲು. mcp ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, dont you know? mcp means Male Chauvinist Pig ಅಂದ್ಲು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರೂ ಅವರ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ (at the back of their mind) ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s