ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗೆ 4 : ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ… ಜಾಸ್ತಿ…

ಇಂದಿಗೆ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ 4  ವರ್ಷ..! ನಿಮ್ಮ  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. 🙂

ಇತ್ತೀಗೆಚೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಳೋದೂ ಭಾಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಂಚ್ ಲೈನ್. ಕಾಮೆಂಟಿಸಿ.

Difference between Gandhi and modern girls...!

Gandhi sketch link

Advertisements

2 thoughts on “ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗೆ 4 : ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ… ಜಾಸ್ತಿ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s