ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ”ಜೀ” ಬಗೆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳು

ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜೀ ಮತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. ದಿನಗಟ್ಲೇ ಅವರದೇ ಸುದ್ದಿ – ಸದ್ದು. ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ.

If Nityananda swamy becomes sports minister

If Nityananda expires

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s