ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ “ಯಂಗ್ ಟರ್ಕ್”ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್

೨೬-೦೬-೨೦೧೨ ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಯುವ ಪುರವಣಿ “ಯಂಗ್ ಟರ್ಕ್” ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳು.

ಮುಂಬರುವ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಸಂ.ಕ ದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡೋಣ.

Punchlines in Samyukta Karnataka - 26-06-12
Punchlines in Samyukta Karnataka, Young Turk- 26-06-12
Punchlines in Young turk of Samyukta karnataka - 26-06-2012
Punchlines in Young turk of Samyukta karnataka – 26-06-2012

 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s