ನೈಂಟಿ – “ಹೊಡಿ”

ನೈಂಟಿ ಕುಡಿ - ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿ - ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ -  ನೈಂಟಿ ಕುಡಿ - ಹುಡ್ಗೀರ್‌ಗೆ ಹೊಡಿ - ಹಿಂಜಾವೆ - Punchline in punchline.wordpress.com blog

Figure courtesy : Daijiworld.com

Advertisements

2 thoughts on “ನೈಂಟಿ – “ಹೊಡಿ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s