ಹುಡುಗೀರು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ – ಭಾಗ 1

girls and mangoes

Mangoes – Image courtesy : shutterbug.com 
Advertisements

ಹಾಲಿವುಡ್ ಗೆ “ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ”..?

If Kaddipudi cimena(Kannada) is released in Hollywood?