ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ

Trump's executive order - Kannada translation

Advertisements

One thought on “ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s