Tag Archives: ಎದೆಗಾರಿಕೆ

ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಗೆ 4 : ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ… ಜಾಸ್ತಿ…

ಇಂದಿಗೆ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ 4  ವರ್ಷ..! ನಿಮ್ಮ  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. 🙂

ಇತ್ತೀಗೆಚೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಳೋದೂ ಭಾಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಂಚ್ ಲೈನ್. ಕಾಮೆಂಟಿಸಿ.

Difference between Gandhi and modern girls...!

Gandhi sketch link

Advertisements