Tag Archives: ಪಕ್ಷಾಂತರ

ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್ – ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೨

Pakshantari Love Part 2 - naan nan hentin bit barteeni neen nin gandan bit baa -

ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೧

Image courtesy of [image creator name] / FreeDigitalPhotos.net

Advertisements

ಬರಗೆಟ್ಟ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ದೇವು-ಖರ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು..?

pakshantari
pakshantari