Tag Archives: ಪ್ರೀತಿ

ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್ – ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೨

Pakshantari Love Part 2 - naan nan hentin bit barteeni neen nin gandan bit baa -

ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೧

Image courtesy of [image creator name] / FreeDigitalPhotos.net

Advertisements

ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೈಕಿ, ರಿಬಾಕು ಶೂಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಹುಡುಗರು, ಹುಡ್ಗೀರ್ ಗಾಗಿ

ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೈಕಿ, ರಿಬಾಕು ಶೂಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಹುಡುಗರು, ಹುಡ್ಗೀರ್ ಗಾಗಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್. ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. 🙂

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ…

Right to information and Love have similarity..!