Tag Archives: ಪ್ರೀತಿ

ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್ – ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೨

Pakshantari Love Part 2 - naan nan hentin bit barteeni neen nin gandan bit baa -

ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೧

Image courtesy of [image creator name] / FreeDigitalPhotos.net

Advertisements

ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ,,,

odi hogi madve aadre friends bartaare aadre

ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೈಕಿ, ರಿಬಾಕು ಶೂಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಹುಡುಗರು, ಹುಡ್ಗೀರ್ ಗಾಗಿ

ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೈಕಿ, ರಿಬಾಕು ಶೂಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಹುಡುಗರು, ಹುಡ್ಗೀರ್ ಗಾಗಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್. ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. 🙂

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ…

Right to information and Love have similarity..!