Tag Archives: ಬೆಂಗಳೂರು

ಯಡ್ಡಿಯ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಥಿಯರಿ..!

ಯಡ್ಡಿಯ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು? ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಡ್ಡಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು?

Advertisements

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರು..?

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆದರೆ, ಏನಿಡಬಹುದು ಹೆಸರು..? If Mallika Sherawat opens a darshini ‘hot’el in Bengaluru, what name she would keep..?