Tag Archives: ಹುಡುಗಿಯರು

ಹುಡುಗೀರು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ – ಭಾಗ 2

Girls and mangoes - A punchlinehu

ಹುಡುಗೀರು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ – ಭಾಗ 1

Advertisements

ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್ – ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೨

Pakshantari Love Part 2 - naan nan hentin bit barteeni neen nin gandan bit baa -

ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೧

Image courtesy of [image creator name] / FreeDigitalPhotos.net

ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರೀಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಳೀ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ…

ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರೀಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಳೀ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ... -

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ…

Right to information and Love have similarity..!