ಯಡ್ಡಿಯ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಥಿಯರಿ..!

ಯಡ್ಡಿಯ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು? ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಡ್ಡಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು?

Advertisements

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆದರೆ, ಏನಿಡಬಹುದು ಹೆಸರು..? If Mallika Sherawat opens a darshini ‘hot’el in Bengaluru, what name she would keep..?

Advertisements