Tag Archives: Girl Friend

ಹುಡುಗೀರು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ – ಭಾಗ 2

Girls and mangoes - A punchlinehu

ಹುಡುಗೀರು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ – ಭಾಗ 1

Advertisements

ಹುಡುಗೀರು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ – ಭಾಗ 1

girls and mangoes

Mangoes – Image courtesy : shutterbug.com 

ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್ – ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೨

Pakshantari Love Part 2 - naan nan hentin bit barteeni neen nin gandan bit baa -

ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೧

Image courtesy of [image creator name] / FreeDigitalPhotos.net

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ…

Right to information and Love have similarity..!

ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೂ ಹೆಂಡ್ತೀಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? – ಭಾಗ ೧

ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೂ ಹೆಂಡ್ತೀಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? - ಭಾಗ ೧