Tag Archives: Political Punch

ಯಡ್ಡಿಯ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಥಿಯರಿ..!

ಯಡ್ಡಿಯ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು? ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಡ್ಡಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು?

Advertisements

ಗಾಂಧೀ ಇನ್ನಿಲ್ಲ… ಆದ್ರೆ,,

Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, Mohan Das Karam Chand Gandhi

ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ – ದೇವೇಗೌಡ..? ಮುಂದೆ..?

ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ-ದೇವೇಗೌಡ

ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ (19 ಜೂನ್ 2008 ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗ)