ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್..!

Pakshantari Love

Advertisements

ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರೀಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಳೀ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ…

ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರೀಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಳೀ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ... -

Advertisements

ಹುಡುಗರು ಒಂಥರಾ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ..!

"Boys are like dogs..! - Why? Jus go to Mypunchline.net "

Advertisements

ಸಿ ಎಂ ಗೆ ಜೀವ ಭಯ..! ಎಲ್ಲೈಸಿ ಏಜೆಂಟ್ರೇ ಕೇಳಿಸ್ಕಳಿ..!

"Life threat to CM Yeddyurappa Punchline by Ganesh K http://mypunchline.net"

Advertisements

Punchline slide show.

Advertisements

ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಡೆಫ್ನೆಶನ್..!

a new definition for meeting

Advertisements

ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು…

Advertisements

Yaava vishaya kottarooo — ಯಾವ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರೂ ಮಾತಾಡ ಬಲ್ಲವರು …

yaava-vishaya-kottaru maataadaballavaru

Advertisements

Maduve maneyalli ootakke… ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ….

maduve mane - hudugi - mrushtanna bhojana

Advertisements