ಪ್ರೇಮಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಡೆಫ್ನೇಷನ್ನು..!

prema-beeluva-beelisikolluva-kale

Advertisements

Whats special in PUNCHLINE for VALENTINE’s DAY..?

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಗೆ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನು..?
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾತರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ.  🙂

Advertisements